متعلقات دکل مهاری جی 35 سه وجهی

دکل G35 پر استفاده ترین دکل می باشد و لوازم جانبی استاندارد 9 متر مهار این دکل ها به شرح جدول ذیل می باشد البته برای دکل های بلند بهتر است از لوازم 6 متر مهار استفاده شود.

ادامه خواندن “متعلقات دکل مهاری جی 35 سه وجهی”