جوش انفجاری

قیمت : هر مورد 15000تومان

 

جوشکاری انفجاری یک فرایند اتصال حالت جامد است . در این فرایند انفجار کنترل شده ای روی سطح ورق فوقانی صورت می گیرد و این ورق با سرعت بالا به ورق پایه برخورد می کند و تحت فشار بالای ناشی از برخورد ورق ها پیوندی متالورژیکی در نقاط برخورد ایجاد می شود. این فرایند معمولاً برای پوشش دهی ورق های فولاد کربنی با یک لایه نازک از مواد مقاوم به خوردگی مانند تیتانیوم و نیکل به کار گرفته می شود. این روش برای ساخت قطعاتی با هندسه ی ساده مانند ورق ها و لوله ها مورد استفاده قرار می گیرد.

کاربردهای جوشکاری انفجاری:

روکش دهی صفحات مسطح

جوشکاری داخلی استوانه‌های هم مرکز

روکش دهی داخلی و خارجی استوانه‌ها

جوشکاری سطوح استوانه‌ای

جوشکاری لوله به صفحه

جوشکاری سربه‌سر لوله به لوله

جوشکاری خطی لب به لب صفحات مسطح

جوشکاری مقاطع توخالی (رادیاتورها)

روکش دهی سیم‌ها و مفتول‌ها

 قیمت : هر مورد 15000تومان