عاقبت زدن دکل بدون رعایت استانداردها

نصب دکل از کارهای خیلی حساس و دقیق و مهندسی می باشد که اگر به درستی انجام نشود ممکن است باعث سرنگونی دکل و خدای نکرده تلفات جانی گردد ، همانطور که در تصاویر ذیل مشاهده می نمایید ...

قیمت هر مورد: 200 هزار تومان

نصب آنتن روی دکل و تنظیمات نرم افزاری مربوطه
ساتیا با الهام از استاندارد ISO9001:2008 سعی در استاندارد سازی و انتشار فرآیند های کاری خود دارد و در نظر داریم که با انتشار این تجربیات در فضای وب کمک به هر چه بالاتر رفتن دانش فنی مشتریان و جامعه
استاندارد نصب دکل ساتیا
نصب دکل از کارهای خیلی حساس و دقیق و مهندسی می باشد که اگر به درستی انجام نشود ممکن است باعث سرنگونی دکل و خدای نکرده تلفات جانی گردد در اینجا ما استانداردها و مراحل نصب دکل های مهاری را ...