نصب آنتن روی دکل و تنظیمات نرم افزاری مربوطه

قیمت نصب و راه اندازی لینک رادیوئی هر رادیو 200 هزار تومان

ساتیا با الهام از استاندارد ISO9001:2008 سعی در استاندارد سازی و انتشار فرآیند های کاری خود داردو در نظر داریم که با انتشار این تجربیات در فضای وب کمک به هر چه بالاتر رفتن دانش فنی مشتریان و جامعه مهندسی کشورمان نمائیم.

ادامه خواندن “نصب آنتن روی دکل و تنظیمات نرم افزاری مربوطه”