دکل G35 پر استفاده ترین دکل می باشد و لوازم جانبی استاندارد 9 متر مهار این دکل ها به شرح جدول ذیل می باشد البته برای دکل های بلند بهتر است از لوازم 6 متر مهار استفاده شود.

متعلقات دکل مهاری جی 35 سه وجهی
متعلقات و لوازم جانبی دکل مهاری جی 35 سه وجهی

قیمت هر متر دکل :
بدون نصب متری 145 هزار تومان
با نصب متری 185 هزار تومان

دکل G35 درجه 1

3ضلعی به صورت سکشن های سه متری است ،پایه هایی از لوله نمره 3، در دو تیپ A و B با میلگردهای نمره 8 یا 10، عرض قاعده 35 سانتی متر، نصب تا حداکثر ارتفاع 40 متر امکان پذیر می ...

قیمت هر متر دکل :
بدون نصب با تجهیزات کامل هر متر 261 هزار تومان

دکل G45 مربع

مزیت این دکل مقاومت بیشتر نسبت به G35 و G45 مثلث می باشد و از 4 طرف زاویه 90 درجه مهار می گردد بنابراین لرزش کمتری هم نسبت به دکل های یاد شده دارد. به صورت سکشن های سه متری ...

قیمت هر متر دکل :
بدون نصب متری 165 هزار تومان
با نصب متری 205 هزار تومان

دکل G45 مثلثی

سه ضلعی و چهار ضلعی به صورت سکشن های سه متری ،پایه اصلی دکل سه ضلعی از لوله نمره 4، در دو تیپ A و B با میلگردهای نمره 8 یا 10 ، عرض قاعده 45 سانتی متری، کاربرد نصب ...

قیمت هر متر دکل :
بدون نصب با تجهیزات کامل 335 هزار تومان

دکل G60 مربع
سه ضلعی و چهار ضلعی به صورت سکشن های سه متری ،پایه ها از لوله نمره 3 ، در دو تیپ A و B با میلگردهای نمره 8 یا 10 ، عرض قاعده 60 سانتی متری، کاربرد نصب آنتن های ...

قیمت فونداسیون دکل برای هر پایه و عصائی 420 هزار تومان می باشد.

فونداسیون دکل مهاری
فونداسیون دکل مهاری بخشی از سازه می باشد که بار و فشار وارد از نقاط مختلف دکل وهمچنین بارهای اضافی را به زمین منتقل می کند.جهت طراحی ، تولید و نصب انواع دکل ها نیاز به فونداسیون می باشد ...