Sxt Lite و Sxt5 HPnD

رادیو sxt5 lite با مجوز سازمان

Sxt Lite قیمت 605.000 تومان ، Sxt5 HPnD قیمت 704.000 تومان

SXT Lite5 رادیو میکروتیک ، 16dBi توان آنتن،600mw قدرت خروجی ،فرکانس 5GHz ،پردازنده 600MHz ،سطح دسترسی L3
RBSXT5nDr2 با نام تجاری SXT Lite5 ...

QRT 5

رادیو وایرلس QRT5
QRT 5 قیمت 1595.000 تومان
رادیو وایرلس QRT 5 ، 24dBi توان آنتن 1000mwقدرت خروجی ، فرکانس 5GHz، پردازنده 600MHz ،سطح دسترسی L4
رادیو وایرلس QRT 5 محصول شرکت میکروتیک یک دستگاه کامل با ۲ عدد آنتن از نوع فلت ...