کابل sftp مخصوص دکل Nexans
متری 11000 تومان

کابل شبکه اوت دور
مدل غیر دفنی دارای  روکش PE مشکی رنگ ،
مدل دفنی دارای  روکش PE مشکی رنگ ، لایه حفاظتی Steel Armorded ، یک لایه سم جهت جلوگیری از آسیب دیدن توسط حیوانات جونده.
در شبکه های محلی از کابل به عنوان محیط ...