استاندارد نصب دکل ساتیا

نصب دکل از کارهای خیلی حساس و دقیق و مهندسی می باشد که اگر به درستی انجام نشود ممکن است باعث سرنگونی دکل و خدای نکرده تلفات جانی گردد در اینجا ما استانداردها و مراحل نصب دکل های مهاری را توضیح می دهیم تا باعث افزایش اطلاعات مشتریان گشته و تجربیات خود را در فضای وب به اشتراک بگذاریم البته نصب خوب دکل مانع بازدید ۶ ماهه دکل ها نمی شود یعنی تمامی موارد زنگ زدگی و یا خوردگی و یا ترک ها باید بررسی و در دوره های ۶ ماهه برطرف گردند.

 1. مرحله جوشکاری
  • پایه عصائی :

اگر تیرآهن مناسب برای جوشکاری موجود نباشد باید سقف کنده شده تا به آهن مناسب رسیده شود و بعد از جوشکاری و رنگ کاری محل سیمان شده و باایزوگام عایق شود.

  • پایه دکل :

 برای دکل های بالای ۱۲ مترباید پایه اصلی باید در محل مناسبی جوشکاری و تراز گردد و بعد دکل نصب گردد

  • عصائی :

برای محل هائی که از روش سوراخ کاری استفاده می شود باید ازعصائی گالوانیزه و در جاهائی که از روش جوشکاری با فلز استفاده می شود از عصائی ساده (غیر گالوانیزه)  استفاده شود یا با میله گرد و یک عدد ورق سوراخ شده جوشکاری و استفاده گردد.و در مواقعی که از عصائی گالوانیزه برای جوشکاری استفاده می شود به اندازه یک میلی متر از روی مهارکش با دستگاه سنگ زن برداشته می شود و بعد از جوشکاری مجددا سنگ زده شده و دوباره پاس دوم جوشکاری می شود.

  • جوشکاری  :

برای هر عصائی باید حداقل۲  پالس جوش استفاده شود و بعد از پالس اول محل جوشکاری سنگ زده شده و مجددا پالس دوم جوشکاری شود. و بعد از جوشکاری با فشار میله عصائی را تست می کنیم.

  • تست جوش و رنگ  :

تمامی مقاطع جوشکاری شده بعد از تست محکم بودن جوش و یا دردکل های بلند بعد از تست جوش با اسپری تست جوش و یا دستگاه الکترومغناطیس تست جوش با ضد زنگ بایستی کاملا رنگ شده و پوشش مناسب داده شود. تا از زنگ زدکی مقاطع جلوگیری گردد.

 1. مهارکش :

به تناسب متراژ دکل باید مهارکش مناسب استفاده گردد مثلا برای دکل ۶ متری می توانیم از مهارکش نمره ۸ برای دکل ۹ متری از مهارکش نمره ۱۰ و به همین تناسب برای تیکه دکل

ردیف متراژ دکل حداقل نمره مهارکش نمره کرپی تعداد پایه عصائی نمره سیم بکسل صاعقه گیر و چاه ارت و چراغ دکل
۱ ۶ ۸ ۱۰ ۳ ۴ غیر الزامی
۲ ۹ ۱۰ ۱۰ ۳ ۴ غیر الزامی
۳ ۱۲ ۱۲ ۱۰ ۳ ۵ الزامی
۴ ۱۵ ۱۵ ۱۰ ۳ ۵ الزامی
۵ ۱۸ ۱۸ ۱۲ ۳ ۶ الزامی
۶ ۲۱ ۲۱ ۱۲ ۶ ۶ الزامی
۷ ۲۴ ۲۴ ۱۴ ۶ ۶ الزامی
۸ ۲۷ ۲۷ ۱۴ ۶ ۷ الزامی
۹ ۳۰ ۳۰ ۱۴ ۶ ۷ الزامی
۱۰ ۳۳ ۳۰ ۱۴ ۹ ۷ الزامی
 1. هلالی :

برای جلوگیری از سابیده شدن سیم بکسل در دو طرف باید از هلالی مناسب استفاده نمود و سیم بکسل باید در مواقع قلاب شدن از روی هلالی عبورکند.

 1. سیم بکسل :

سیم بکسل جنس خشک استفاده شود و از مدل کنفی استفاده نمیشود و این موضوع به علت انعطاف کمتر سیم بکسل جنس خشک و حرکت کمتر دکل می باشد. البته بعد از نصب سیم بکسل ها باید در حد چند سانتی متر امکان انعطاف داشته باشد. و دکل نباید تحت فشار شدیدی قرار گیرد.

 1. پایه دکل :

پایه دکل حتما قبل از قرار گیری باید با تراز تست شده و درصورت تراز نبودن جای پایه با قرار دادن صفحه و یا میله گرد زیر پایه کاملا ترازشود. و برای دکل های بالای ارتفاع ۱۵ متر با سیمان فونداسیون شده و بعد ایزوگام میگردد.

 1. تست دکل :

بعد از اجرای دکل یک نفر مسئول فنی از دکل بازدید کرده و از تراز بودن دکل و محکم بودن مهاری ها با تست فشار و یا چکش اطمینان حاصل نماید. البته در این مرحله با تراز ناظر روی دکل رفته و قسمت های مختلف دکل را از لحاظ تراز بودن مورد آزمایش قرار می دهد.

البته سایر الزامات طراحی و نصب دکل مطابق استاندارد ROHN کانادا بوده و برای اطلاعات بیشتر راجع به قیمت و … با بخش فروش شرکت شماره ۴ رقمی ۳۸۰۵ و پیش کد ۰۸۶ تماس بگیرید.